Chcesz nawiązać współpracę?

napisz do nas

Zachowanie najwyższych standardów jakości oraz sprawne funkcjonowanie systemu kontroli jakości to kluczowe elementy naszej działalności.

JAKOŚĆ

Wszystkie wytwarzane produkty spełniają wymagania jakościowe zawarte w Farmakopei Europejskiej, co potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa oraz stosowanie najwyższych standardów produkcji zgodnych z wdrożonymi wymaganiami GMP oraz HACCP. Wszystkie produkty przechodzą fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badania jakościowe potwierdzone stosownymi certyfikatami.

PROCES PRODUKCYJNY

Kontrola jakości prowadzona jest we wszystkich fazach procesu produkcyjnego, począwszy od materiałów wyjściowych i opakowań poprzez badanie gotowego produktu przed wprowadzeniem go do obrotu oraz podczas dystrybucji.
Prowadzimy proces kwalifikacji dostawców naszych produktów. Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy wdrożyli systemy zapewnienia jakości, jak: GMP, HACCP, ISO.