JAKOŚĆ

Zachowanie najwyższych standardów jakości oraz sprawne funkcjonowanie systemu kontroli jakości jest kluczowym elementem naszej działalności.

Kontrola jakości prowadzona jest we wszystkich fazach procesu produkcyjnego, począwszy od materiałów wyjściowych i opakowań poprzez badanie gotowego produktu przed wprowadzeniem go do obrotu oraz podczas dystrybucji.

Prowadzimy proces kwalifikacji dostawców naszych produktów. Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy wdrożyli systemy zapewnienia jakości, jak: GMP, HACCP, ISO.

Nasze produkty spełniają wszystkie unijne wymagania prawne oraz przepisy dotyczące suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków.

Przeprowadzamy audyty jakościowe u naszych wytwórców kontraktowych.

CZTERY OBSZARY POLITYKI JAKOŚCI

Naszym głównym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.
Wiemy, że zapewnienie jakości to systematyczny proces, który odbywa się we wszystkich obszarach naszej działalności z udziałem wszystkich pracowników.
Używamy tylko i wyłącznie surowców zgodnych z określonymi specyfikacjami stosownie do obowiązujących przepisów
Starannie dobieramy swoich dostawców. Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy wdrożyli odpowiednie systemy zapewnienia jakości, jak: GMP, HACCP lub ISO.

ZAPEWNIENIE I KONTROLA JAKOŚCI

Każdy nasz produkt przed wprowadzeniem do obrotu zostaje przebadany na zgodność z zatwierdzoną specyfikacją.

Odpowiadamy za jakość produktu w całym okresie jego trwałości. Prowadzimy badania stabilności naszych produktów. Posiadamy archiwum prób referencyjnych.

Dlaczego my?

Wszystkie wytwarzane produkty spełniają wymagania jakościowe zawarte w Farmakopei Europejskiej, co potwierdzają certyfikaty bezpieczeństwa oraz stosowanie najwyższych standardów produkcji zgodnych z wdrożonymi wymaganiami GMP oraz HACCP. Wszystkie produkty przechodzą fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badania jakościowe potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Nasze produkty